Behandlinger

GipsudrøringVi behandler alle former for ”skæve tænder”. Her i Norden har de fleste problemer med et overbid, altså at overkæbetænderne ligger for langt fremme i forhold til underkæbetænderne. Kæbernes placering i forhold til hinanden kan være en del af årsagen til overbiddet og derfor har deres indbyrdes placering en stor betydning for, hvor meget overbid man vil ende med i sidste ende.

Underbid  er det modsatte af overbid. Løsning af problemet kan kræve mere end bare almindelig tandregulering før et godt resultat kan komme på tale. I de tilfælde hvor kæbernes vækst er ekstremt afvigende, skal et underbid rettes i samarbejde med kæbekirurgerne (orto-kir.) efter endt vækst.

Vi ser også en del, som har problemer med et dybt bid, som kan udvikle sig i en negativ retning (dybere) med tiden. I værste fald risikerer man at bide sig selv oppe i tandkødet bag fortænderne i overkæben med smerte og løsninger af tænder til følge. Prognosen for tænderne er dårlige, hvis ikke der gøres noget aktivt tandreguleringsmæssigt.

Åbent bid er når tænder ikke helt når hinanden oppe og nede, d.v.s. der opstår luft mellem tænderne i overkæben og underkæben.

Konsekvenserne kan være alt for få tandpar at bide af med, dette kan medføre overbelastningsskader på kæbeled og muskulatur.

Tungeuvaner kan også være årsagen til det åbne bid. Her er det meget ofte tungens placering og pres mod fortænderne under synkning og tale som gradvis vil ændre biddet og udtalen generelt.

Krydsbid og saksbid opstår når tænderne – som følge af forkert hældning og/eller en forkert bredde i forhold til overkæben og underkæben – bider ned i hinanden forkert eller ugunstigt (set fra side til side). Dette kan i værste fald medføre kæbeledsproblemer samt skæv kæbevækst med resulterende skæv ansigtform.

Pladsmangel  er en tilstand, hvor der tilsyneladende er for mange tænder i kæbe og mund. Baggrunden for dette kan være en kombination af en for lille kæbe, for store tænder, for mange tænder (ekstra tandanlæg). Løsning af problemet kan være at trække blivende tænder ud – for at skaffe plads, slibe tændernes sideflader – så tænderne fylder mindre i bredden, udvide tandbuen/kæben eller kombination af de overfor nævnte.

Pladsoverskud kan opstå som følge af manglende tandanlæg fra fødslen, tab af tænder igennem livet m.m. Uanset hvad årsagen kan være, så kan det medføre alvorlige konsekvenser såsom, manglende tyggeflader, kosmetiske gener, ustabilt bid generelt.

Tandretningen kan i nogle tilfælde lukke mellemrummet ved at føre tænderne sammen.

I andre tilfælde kan tandretning skabe optimale betingelser for erstatning senere med bro eller protese af egen tandlæge ved endt bøjlebehandling.

Ved den rigtige diagnose og timing kan der sågar autotransplanteres. Det vil sige at flytte patientens tænder fra et sted i kæben til en andet sted, hvor de vil gøre mere gavn.

Man kan selvfølgelig have kombinationer af de ovenfor nævnte. Det er derfor meget vigtigt at gennemføre en grundig undersøgelse med henblik på at få belyst problemerne, således at en fornuftig og gennemtænkt behandlingsplan kan iværksættes. Vi anbefaler derfor, at du aftaler en tid  til en samtale.

Behandlingsvarigheden

Hvor lang tid tager det?

Vurderes ud fra mange faktorer. Den mest indlysende er selvfølgelig problemets omfang. Det vil sige hvor skæve er tænderne, og hvor kompleks er den grundliggende årsag til det skæve bid? Kan problemet løses udelukkende med bøjler, eller skal der opereres?

En gennemsnits aktiv behandlingstid er ca. 1½ – 2 år. Der skal yderligere regnes med en periode til at holde på det opnåede resultat (passiv behandling).

Faktorer man selv kan styre for at afkorte og optimere behandlingen er:

Godt samarbejde mellem dig og os.

Dette indbærer som oftest god disciplin for at undgå fødeemner, som kan ødelægge bøjlen (defekte bøjler forlænger behandlingen og nedsætter behandlingskvaliteten!).

Renholdelse af både tænder og bøjle så uoprettelige skader på tænder undgås. Se vores anbefalinger.

Holde de aftalte tider hos os samt komme rettidig, da forsinkelser alt andet lige ikke vil give os den nødvendige tid til at fuldføre den planlagte behandling og dermed forlænger behandlingstiden.

Følge de instruktioner som anvist af den behandlende specialtandlæge.

Skader og risiko 

Når tænderne rettes op og flyttes igennem knoglen i en bestemt retning, over en bestemt afstand, belastes de og deres rødder. Samtlige tænder som flyttes, oplever såkaldt resorption på deres rødder. Det vil sige, at cellerne, som udelukkende burde gnave af knoglen vender sig mod tandrødderne. Dette fænomen er uundgåeligt ved tandretning. Vi sikrer os, at  resorptionsintensiteten er minimal ved at flytte tænderne nænsomt igennem knoglen med lave kræfter. I tilfælde af svær resorption, pauseres den aktive behandling i ca. 3 – 4 mdr., så cellerne ”nul-stilles”. Behandlingen genoptages derefter. Ved forsat uacceptabel resorptionsgrad afbrydes behandlingen. Det sidstnævnte er yderst sjældent.

Renholdelse af tænderne, mens tandretningen er i gang, er vigtig og meget vanskelig, da bøjlen har mange hjørner og kroge, man skal tage hensyn til. Bakterierne, som får ro og fred til at forårsage huller og tandkødsproblemer som følge af mangelfuld renholdelse, vil kunne gøre uoprettelige skader og øge risikoen for et dårligere tandsæt end før behandlingen.